Art Hub Film #2 i Vester Vov Vov_poster
Art Hub Film #2 i Vester Vov Vov
Art Hub Film Club Double feature : films by Kidlat Tahimik & Shireen Seno 12 April 19.00-21.00
Billetter

Around Spelling Worlds & Magical Hackerism 

Featuring Juan Pablo García Sossa / jpgs

Art Hub Film Club præsenteret af Juan Pablo García Sossa & Laura Kloeckner viser et udvalg af film, der alle arbejder med  fremkomsten af delvist fiktive virkeligheder som en konsekvens af re-approprieringen  af teknologi i troperne. Screening programmet udfolder sig som en del af Futura Trōpica Netroos praksis. Futura Trōpica Netroos er et tværtropisknetværk af lokale græsrodsnetværk, der forbinder praktikere, fællesskaber og økologier fra Abya Yala (Latinamerika), det afrikanske kontinent, Sydasien og Sydøstasien – steder, der alle møder hinanden på tværs af det tropiske bælte.

Om Art Hub Film Club

En del af Art Hub Copenhagenss virke er at udbrede kendskabet til forskellige former for billedkunstneriskpraksis. Det gør vi blandt andet ved at skabe nye, eksperimenterende rammer, der kan være med til at nuancere de mange facetter af samtidskunsten. Med Art Hub Film Club stiller vi skarpt på film, video og billedet i bevægelse og den væsentlige rolle disse medier spiller i samtidskunsten.

 

Around Spelling Worlds & Magical Hackerism 

Featuring Juan Pablo García Sossa / jpgs

The Art Hub Film Club presented by Juan Pablo García Sossa & Laura Kloeckner will present a selection of films that engage with the emergence of semi-fictional realities as a consequence of the reappropriation of technologies in the tropics. This program is responding to the practices performed within Futura Trōpica Netroos, an InterTropical Net of Grass-Root Local networks connecting practitioners, communities and ecologies in Abya Yala (Latin America), the African continent, South Asia and SouthEast Asia - all meeting each other within the Tropical Belt.

 

About Art Hub Film Club

Art Hub Copenhagen works to share knowledge of various forms of visual art practice: for example, by creating new, experimental contexts that can help nuance the multifaceted nature of contemporary art. Art Hub Film Club casts a spotlight on film, video and the moving image, and on the essential role these media play in contemporary art.

 

Programme for this second screening of the season:

Who invented the Yo-yo? Who invented the Moon Buggy?

Kidlat Tahimik 1982 

Germany / Philippines 

95 min

Who invented the Yo-yo? Who invented the Moon Buggy? (Sinong Lumikha ng Yoyo? Sinong Lumikha ng Moon Buggy?) (1982) explores Tahimik’s fascination with interplanetary travel, leading him to start a Filipino space program in the fictional German town where he lives. The hero – again played by Kidlat Tahimik himself – teams up with toddlers on a Bavarian farm to work on a spaceship, in order to see if one can play yo-yo on the moon. Yet, the yo-yo was invented in the Philippines, and so the farm near becomes the birthplace of the first Philippine space project, in-short P.O.M.P. Who invented the Yo-yo? Who invented the Moon Buggy? is considered the sequel to his first film, Perfumed Nightmare, and animated by a similar playfulness and resourcefulness as the first.

~

A child dies, a child plays, a woman is born, a woman dies, a bird arrives, a bird flies off
Shireen Seno 2020

Philippines 
18 min.


Originally exhibited as a six-channel installation, this ongoing work is comprised of a series of studies of the migration of birds in and out of the Philippines, a kindred project to a feature-length film inspired by memories of Shireen's father’s migration to the United States in the early 2000s. Birds, and ducks in particular, are like role models for humans— they find ways to survive by various means across varied terrain. Shireen hopes to bring together a mix of local birds and migratory ones, migrating across different generations of moving image media.

~

The films will be presented by Juan Pablo García Sossa, Laura Kloeckner and the director Shireen Seno. The presentation will be in English and both films will be with English subtitles.

 

ABOUT SHIREEN SENO

Shireen Seno’s body of work touches on an array of interconnected activity from feature films to multi- screen installations, passing through collective practice, site-specific installations, photographic enquiries, and curatorial excavations. Her work traces our complex relationships with each other, our families, social and political history, media and technology, as well as animal and ecological worlds by engaging deeply with the malleability of images, and how they situate us in the world.

Programmet for denne aften ser således ud:

Who invented the Yo-yo? Who invented the Moon Buggy?

Kidlat Tahimik 1982 

Germany / Philippines 

95 min

“Who invented the Yo-yo? Who invented the Moon Buggy?” (Sinong Lumikha ng Yoyo? Sinong Lumikha ng Moon Buggy?) (1982) udforsker Tahimiks fascination af interplanetariske rejser, der får ham til at oprette et filipinsk rumprogam i den fiktive tyske by, hvor han bor. Helten – igen spillet af Kidlat Tahimik selv – slår sig sammen med en gruppe små børn på en bayersk gård for at bygge et rumskib, å de kan finde ud af om man kan spille yo-yo på månen. Yo-Yo’en blev opfundet på Filipinerne og dermed bliver gården nærmest arnestedet for the første filipinske rumprojekt. ”Who invented the Yo-yo? Who invented the Moon Buggy?” bliver anset for at være en efterfølger til Tahimiks første film “Perfume Nightmare” og den indeholder også samme legesyge og overskud som den første film.

~

A child dies, a child plays, a woman is born, a woman dies, a bird arrives, a bird flies off
Shireen Seno 2020

Philippines 
18 min.

Dette værk blev oprindeligt udstillet som en seks-kanalers installation og er løbende under udvikling. Det består af en serie af undersøgelser af fugle migration ind og ud af Filipinerne og ligger i forlængelse af en feature film inspireret af Shireens fars erindringer om sin migration til USA i startens af 2000-tallet. Fugle – særligt ænder – er en slags rollemodeller for mennesker. De finder forskellige måder at overleve på gennem forskellige typer af terræn. Shireen håber at samle en blanding af lokale fugle og migrerende fugle mens de migrerer hen over forskellige generationer af filmmedier.

~

Filmene bliver præsenteret af Juan Pablo García Sossa, Laura Kloeckner og instruktør Shireen Seno. Præsentationen vil foregå på engelsk og filmene vi have engelske undertekster.

 

OM SHIREEN SENO

Shireen Senos praksis arbejder på tværs filmmediet fra feature film til multiskærms installationer. Hun arbejder med både en kollektiv praksis, site-specifice installationer, fotografiske undersøgelser og kuratoriske udgravninger. Gennem et stærkt engagement i billedets formbarhed og hvordan billeder placeres os i verden er hendes arbejde centeret om vores komplekse forhold til hinanden, vores familier, den sociale og politiske historie, medier og teknologi, såvel som dyr og økologiske verdner.